STOLGRAF - drukujemy z tradycją od lat.

Szybki kontakt:

Phone  Stanowice: 74 855 79 00 | Świdnica: 74 853 69 97

 
 

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „VRTierOne - Gra VR wspierająca terapię i rehabilitację osób po udarach”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest realizacja praca badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie technologii wspierającej rehabilitację pacjentów po udarach mózgu.

Całkowita wartość projektu: 2 208 489,66 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 345 364,28 zł

 


 

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Opracowanie długoterminowej strategii biznesowej firmy Stolgraf”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie długoterminowej strategii biznesowej.

W efekcie realizacji projektu zwiększymy sprzedaż zagraniczną.

Całkowita wartość projektu: 49 632,96 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 34 299,20 zł

 

 

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Opracowanie planu biznesowego w celu wdrożenia nowych usług IT do działalności firmy”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie planu rozwoju w zakresie nowych usług IT.

W efekcie realizacji projektu zwiększymy dywersyfikację oferty i zwiększymy konkurencyjność.

Całkowita wartość projektu: 36 900 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 25 500 zł

pfr logotyp

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm",
udzieloną przez PFR SA.

Copyright © STOLGRAF
Created & modificated by Tomasz Słysz